Dana Pembangunan Markaz Tarbiyah Al-Mahmudiyah

Dana Pembangunan Markaz Tarbiyah Al-Mahmudiyah

Minda Mumtaz.

Minda Mumtaz.
Formulasi Makanan Sunnah untuk Perkembangan Minda & Kecerdasan Badan

Friday, August 13, 2010

Makna TAQWA

Mengikut Imam al-Ghazali rahimahullah, kalimah taqwa yang terdapat di
dalam al-Quran al-Karim membawa tiga makna: .

~ Pertama, bermakna takut, gerun atau ngeri (haybah). Antara firman
Allah Taala yang tersisip kalimah takwa yang membawa makna tersebut
ialah: Dan bertakwalah (takutilah) suatu hari yang kamu akan
dikembalikan kepada Allah. (2 : 281)

~ Kedua, bermakna taat. Contohnya seperti yang terdapat dalam firman
Allah yang maksudnya: Hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah
(taatlah) kepada Allah dengan sebanr-benar takwa (taat). (3 : 102)

~ Ketiga, mengandungi maksud, menyucikan hati daripada dosa. Contohnya
dalam firman Allah yang mafhumnya: Dan sesiapa taat kepada Allah dan
Rasul-Nya, takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka
itulah orang-orang yang beroleh kemenangan. (24 : 52)

Kalimah "bertakwa" dalam ayat terakhir di atas bukan lagi bermakna taat
atau takut, kerana kalimah-kalimah "taat" dan "takut" telah disebutkan
sebelumnya. dalam ayat di atas. Jadi "bertakwa" dalam ayat di atas
bermaksud, menyucikan hati daripada dosa. Makna yang ketiga inilah
merupakan takrif kepada istilah takwa. Mengikut para ulamak: "Takwa itu
ialah menyucuikan hati daripada dosa, sehingga menguatkan azam untuk
meninggalkan dosa dan seterusnya memelihara diri daripada segala
maksiat".

Imam al-Ghazali membuat kesimpulan : Bahawa takwa itu ialah menjauhkan
setiap apa yang ditakuti akan membawa mudharat kepada agama.
Bandingannya ialah berpantang bagi orang yang mengidapi penyakit.
Adapun berpantang daripada melakukan perkara-perkara yang membawa
kerosakan kepada agama pula ialah "bertakwa".

"Taqwa ialah ketundukan dan ketaatan terhadap perintah Allah dan
menjauhi segala apa yang ditegahNya."
*
Di petik dari :
http://www.geocitie s.com/Heartland/ Ranch/6736/ taqwa.html

No comments: